Hyppää sisältöön

Puutarhakatteita kaikkiin pihan tarpeisiin

Puutarhakatteet viimeistelevät kauniin puutarhan, mutta ennen kaikkea helpottavat hoitoa, vähentävät rikkakasveja, pidättävät kosteutta ja parantavat maan pieneliöstön elinmahdollisuuksia. Kekkilän valikoimasta löydät sopivat katteet pihan kaikkiin eri tarpeisiin.

Kata multa suojaan puutarhakatteilla

Puutarhakatteet viimeistelevät kauniin puutarhan, mutta ennen kaikkea helpottavat hoitoa, vähentävät rikkakasveja, pidättävät kosteutta ja parantavat maan pieneliöstön elinmahdollisuuksia.

Puutarhakatteet pihan eri tarpeisiin

Luonnossa maanpintaa suojaavat maatuvat lehdet, oksat ja muu kasviaines, joka maatuessaan myös ravitsee ja elävöittää maata. Puutarhassakin voi maata kattaa eloperäisellä aineksella, kuten esimerkiksi nurmisilpulla, neulasilla, kävyillä, lehdillä tai jopa perennojen lakastuneilla kasvinosilla. Katetta voi myös hakettaa itse puutarhan siistimisen ja leikkausten yhteydessä syntyneistä oksista. Katetta ei välttämättä ole kaikilla omasta takaa, jolloin multapinta kannattaa suojata puutarhakatteilla.

Kata uudet istutukset

Varsinkin uusien istutusten osalta on multapinta alttiina tuulen, hyönteisten ja lintujen kuljettamille siemenille, jotka pian löytävät uudesta mullasta jalansijaa. Myöhemmin kasvit kasvun myötä varjostavat alaa eikä katteelle ole yhtä suurta tarvetta, mutta alkuvuosina katteen tarve ja merkitys korostuvat. Kate pidättää myös kosteutta eikä altista yhtä helposti multaa tuulen ja auringon valon kuivattavalle vaikutukselle, jolloin kastelun tarve myös vähenee.

Istutuskate uusille istutuksille, puutarhakatteet

Kekkilä Istutuskate on voimakkaasti lannoitettua, jolloin mahdollisten rikkakasvien siementen itäminen heikkenee. Istutuskate onkin tarkoitettu nimenomaan uusien istutusten kattamiseen ensimmäisen vuoden tai kahden aikana.  Monivuotiset rikkakasvit kannattaa alalta kitkeä ennen kasvien istutusta ja uuden katteen levittämistä. Monet juuririkkakasvit, kuten esimerkiksi voikukka ja pelto-ohdake, ovat tunnetusti voimakaskasvuisia.

Istutuskate

Istutuskate toimii myös vanhojen istutusten keväisissä kunnostuspuuhissa, mikäli haluat parantaa ja ravita maata ja luoda katteen avulla heikot olosuhteet uusien rikkakasvien valloitusyrityksille. Maailmalla kevätpuuhista tuttu top dressing sujuu hyvin Istutuskatteen avulla.

Istutuskate on oivallinen vaihtoehto perennojen välien kattamiseen. Se ravitsee ja elävöittää samalla maata maatuessaan eikä tukahduta pienienkään perennojen kasvua.

Puutarhakatetta pensaiden ja puiden juurelle

Karkeampi Puutarhakate kestää käytössä Istutuskatetta pidempään. Karkeahko puunkannoista kiertotaloustuotteena tehty puuhake on oivallinen puiden, pensaiden ja myös perennojen juurelle. Karkeampi kate kestää käytössä kolmen, neljän vuoden ajan, ja maatuu vähitellen lisäten maan kuohkeutta, parantaen koostumusta ja elävöittäen maata.

Puutarhakate

Maa pysyy katteen alla kosteana katteen pintaan asti, jolloin pieneliöstö kykenee hyödyntämään maata elinympäristönään myös läheltä maan pintaa. Eloperäiset katteet tarjoavat pieneliöstölle hajotettavaa. Kate estää mullan kuorettumista, vähentäen näin ollen hulevesien huuhtoutumista maan pintaa pitkin ja helpottaen sade- ja hulevesien imeytymistä maahan. Puukate kuitenkin maatuessaan kuluttaa maan typpivaroja, jolloin pitkällä aikavälillä on tärkeää huolehtia maan typen saannista ja lannoituksesta. Typen lisääminen edistää puuhakkeen maatumista. Puutarhakatetta kannattaa levittää reilu kerros, noin 5-7 cm. Katteen alle voi levittää myös sanomalehtiarkkeja, jotka yhdessä katteen kanssa muodostavat hyvän ja tehokkaan yhdistelmän kotipuutarhurin rikkakasvi-invaasion vähentämiseksi.

Puutarhakate

Kestävää katetta

Erilaiset kivikatteet ja koristekivet antavat mahdollisuuden helpompaan puutarhanhoitoon.  Kivikate, erilaiset sorat ja koristekivet vähentävät kitkentätarvetta, mutta eivät lisää eivätkä kuluta maan ravinteita. Sade- ja kasteluvedet imeytyvät helpommin kivillä peitettyyn maahan ja estävät maan kuorettumisen. Kivet tarjoavat myös esteettisen mahdollisuuden maan kattamiseen rakennusten seinustoilla, poluilla, käytävillä ja myös puiden ja pensaiden alustoina. Kivikatteet tarjoavat helppohoitoisuutta ja niiden käyttöikä on vuosia, jopa vuosikymmeniä. Kivet voivat painua maahan, ja niitä voi joutua nostamaan ylös maasta, mikäli katteen alla ei käytä esimerkiksi maisemointikangasta. Maatuvia kankaita on nykyisin myös hyvin saatavilla. Itse kivet eivät kuitenkaan käytössä kulu. Kivikatteiden väleistä kannattaa maatuvat lehdet ja neulaset kuitenkin poistaa vuosittain, esimerkiksi lehtipuhaltimen tai harjan avulla, jotta maatuva aines ei tarjoa rikkaruohoille ja niiden siemenille kasvualaa.

Kivikatteet

Katteilla saa luotua ja siistittyä puutarhan sellaisia alueita, joissa kasvien kasvatus ei ole luontevaa. Kivikkopuutarha paahteisella paikalla kaunistuu kivillä ja puiden alustat esimerkiksi Puutarhakatteella tai Koristekatteella. Koristekatteet tuovat väriä puutarhaan ja voivat korostaa istutusta ja sen vihreyttä. Vain mielikuvitus on rajana, kun leikittelet katteilla.

Koristekate puun ympärillä, puutarhakatteet

Katteita keittiöpuutarhaan

Kivikatteet ja Puutarhakate ovat omiaan keittiöpuutarhan ja kulkureittien kattamiseen. Keittiöpuutarhan rivien ja viljelylaatikkojen välissä olevilla käytävillä on pehmeä kulkea, kun käytävän kattaa Puutarhakatteella.

Sen sijaan viljelykasvien väleissä on parempi suosia nopeammin maatuvia ja keveämpiä katteita, kuten typpipitoista ja maata ravitsevaa nurmisilppua ja ilmavaa Kasvimaakatetta, jotka voi myös kasvukauden päätyttyä muokata maahan maan rakennetta keventämään ja tarjota samalla pieneliöstölle hajotettavaa.

Kasvimaakate viljelylaatikoissa

Kasvimaakate on helposti levittävää hamppua, joka pitää hyötykasvit ja sadon puhtaina, pidättää kosteutta, vähentää kastelun tarvetta ja myös vähentää merkittävästi rikkaruohojen kasvua. Toiminnaltaan Kasvimaakate helpottaakin kasvimaan hoitoa. Katteilla suojattu maa myös jäätyy syksyllä hitaammin.

Kasvimaakate

Katepinnan keväthuolto

Puutarhakatteille suojattu maa ja katealueen tilanne on hyvä tarkistaa lumien sulamisen jälkeen keväällä. Jos orgaaniset katteet ovat maatuneet, on keväisin hyvä lisätä uutta katetta pintaan sentin parin kerros ja kunnostaa katealue. Samalla on hyvä kitkeä mahdolliset monivuotiset rikkakasvit ja lannoittaa tarvittaessa maata ennen uuden katekerroksen lisäämistä. Kate uudistaa ja viimeistelee istutusalueet paraatikuntoon.

Katteiden keväthuolto, puutarhakatteet

 

Käytä puutarhakatteita

  • Puutarhakatteet helpottavat puutarhan hoitoa. Rikkakasvit eivät pääse multapinnalle siementämään, jolloin kitkentätarve vähenee.
  • Kasvien kastelutarve vähenee, kun kosteus ei haihdu mullasta niin nopeasti. Kate pidättää kosteutta ja parantaa kasvin kasvuoloja.
  • Kate myös viimeistelee istutuksen.
  • Käytä katteita myös ruukkupuutarhan istutuksissa viimeistelemään ja helpottamaan hoitoa.
  • Mieti istutukseen kasvit, kasvien ja istutuksen tyyliin sopiva ruukku ja puutarhakate.
  • Siisti katteilla puutarhan istutusalueet tai rajaa katteilla istutusalueen reunat.
  • Katteen alle voi levittää kerroksen sanomalehtiä tai maisemointikangasta, joka estää katekerrosta ja multaa sekoittumasta.
  • Katekerroksen tarpeellinen paksuus riippuu katemateriaalista, käyttökohteesta ja istutuksen kasveista. Ruukkuistutuksiin 2-3 cm on keskimäärin hyvä paksuus. Laita avomaalla kasvaville puille ja pensaille puutarhakatetta reilummin, noin 5 – 7 cm verran. Liian paksu kerros ja tiiviisti perennojen tyvelle levitetty katekerros tukahduttaa sen sijaan perennojen kasvua. Perennoille kannattaa laittaa katetta parin kolmen sentin verran ja jättää aivan kasvin tyveltä vapaata tilaa kasvulle. Puutarhassa paksu katekerros voi hidastaa keväällä maan sulamista, mutta toisaalta varaa kosteutta maahan kesää varten.
  • Katteena voi käyttää luonnonmateriaaleja, kuten kiviä, käpyjä, kariketta, neulasia, olkea, lehtiä ja muita maatuvia kasvinosia.

Teksti: Johanna Vireaho
Kuvat: Kekkilä 

 

Katso kaikki katetuotteet

 

Etsi

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme on kiinni kesällä 15.-28.7. Tänä aikana tehtaalta ei lähde pakattujen tuotteiden ja verkkokauppatoimituksia. Viimeiset tilaukset ennen lomia voi tehdä 8.7. asti ja tällöin toimitukset ehtivät ennen kesätaukoa.