Hyppää sisältöön

Hulevesikasvualustat: kasvien hyödyntäminen hulevesien hallinnassa

Kasvit ovat loistavia apulaisia hulevesien hallinnassa, kunhan niiden elinolosuhteet luodaan suotuisiksi oikeanlaisilla kasvualustoilla. Kekkilällä on useita erilaisia hulevesikasvualustoja, joilla voidaan ratkaista ja ennaltaehkäistä haasteita hulevesien käsittelyssä. Uutuutena Kekkilä Viivyttävä kasvualusta.

Paras hyöty irti kasvillisuudesta kaupunkialueilla

Mitä ovat hulevesikasvualustat ja mitä hyötyä niistä on? Mitä enemmän kaupungeissa käytetään monipuolisen ja hyvinvoivan kasvillisuuden mahdollistavia kasvualustarakenteita, sitä enemmän tulvahuippuja saadaan tasattua luonnollisin keinoin. Hulevesialueet eivät kuitenkaan sellaisenaan ole kasveille optimaalisia kasvupaikkoja. Hulevesikasvualustat kuten Kekkilän Läpäisevä kasvualusta tuo ratkaisun tähän haasteeseen.

– Ongelmana kaupunkialueilla on usein maan pintakerroksen ja juuristoalueen tiivistyminen, jolloin kasvien juuret eivät saa riittävästi happea. Tällöin ne eivät pysty ottamaan kasvulle tärkeitä vettä ja ravinteita. Läpäisevä kasvualusta, joka on yksi Kekkilän tarjoama hulevesikasvualusta, mahdollistavat sen, että kasvien juuret saavat happea ja kasvavat nopeasti syvälle, koska kasvualustan huokostilavuus on suuri. Kasvualustaratkaisu mahdollistaa myös kasvien istuttamisen hulevesialueille, joilla kasvit eivät viihtyisi perinteiseen multakerrokseen istutettuna, kuvailee Kekkilän tekninen tuotepäällikkö Paulina Nyberg.

Läpäisevä kasvualustarakenne ottaa hulevedet nopeasti vastaan, tasaa virtaamahuippuja sekä suodattaa hulevesiä ja mahdollistaa vesien viivyttämisen tai imeyttämisen pohjamaahan. Läpäisevän kasvualustan rakenne räätälöidään aina kohteen tarpeiden mukaan asiantuntijamme kanssa. Se sopii puiden, pensaiden ja perennojen istuttamiseen sekä nurmipeitteisille kaistoille ja painanteille, jolloin myös kasveja hyödynnetään veden haihduttamiseen. Lue lisää Läpäisevän kasvualustan rakenteesta.

Kekkilä Viherrakentaminen Läpäisevä kasvualusta

Uutuustuote: Kekkilä Viivyttävä kasvualusta

Oikeanlaisen kasvualustan avulla saadaan parannettua sade- ja sulamisvesien viivyttämistä ja suodattumista. Se mahdollistaa myös monipuolisen kasvillisuuden käytön hulevesien käsittelyyn varatuilla alueilla.

-Hulevesien suodattamiseen tehtyjen biopidätysaltaisiin ja hulevesiuomiin tavoitellaan tuoreen ja kostean niityn kasvillisuutta, jolloin kasvualustan rakenteen on hyvä olla hitaammin vettä läpäisevää ja kosteutta pidättävää. Ravinteiden huuhtoutumisriskin vuoksi sitä ei lannoiteta. Kompostin osuutta lisäämällä kasvualustasta saadaan tarvittaessa ravinteikkaampaa, jos kasvit sitä vaativat, Paulina Nyberg kertoo.

Uusin hulevesikasvualusta, Kekkilä Viivyttävä kasvualusta, on vettä suodattava ja maltillisesti läpäisevä kasvualusta hulevesien käsittelyyn. Se sopii kasveille, jotka kestävät ajoittaista kuivuutta tai seisovaa vettä, esimerkiksi hulevesialtaisiin, tulvaniityille ja kosteikkojen reuna-alueille. Viivyttävä kasvualusta on kivennäisainespitoinen kasvualusta, jonka ravinteisuutta voidaan tarvittaessa säätää kohteen kasvien mukaan.

Viivyttävä kasvualusta hulevesien hallintaan Kekkiläå

Viherkatot ja muut kansirakenteet tukevat kaupunkien vesien käsittelyä

Kaupunkialueella kattopinnat ja kansirakenteiden istutusalueet ovat yhä useammin tärkeänä osana hulevesien käsittelyä. Kasvualustoilta vaaditaan sekä keveyttä että kasvua tukevia ominaisuuksia ääriolosuhteissa. Kekkilällä on kaksi kattopuutarhoihin sopivaa tuotetta, Kekkilä Kattopuutarhamulta ja Kekkilä Maksaruohokattomulta.

Kekkilä Kattopuutarhamulta sopii viherkattotyypeille 3 ja 4 sekä kansirakenteiden istutusaltaisiin. Se kompostilannoitteen ansiosta ravinteet liukenevat hitaasti kasvien käyttöön ja kierrätysmateriaalin, vaahtolasin, ansiosta tuote säilyttää keveytensä myös kosteissa olosuhteissa. Kattopuutarhamulta sopii erilaisille kasveille perennoista puihin, kasvualustan paksuus määritetään kasvien tarpeen ja rakenteen kantokyvyn mukaan.

Viherkattotyypeille 1 ja 2 taas sopii Kekkilä Maksaruohokattomulta. Se on niukkaravinteinen, kompostilannoitettu kasvualusta, joka sisältää vain vähän orgaanista ainesta. Maksaruohojen lisäksi se sopii keto- ja niittykatoille ja muille ohuille kasvualustakerroksille.

Lue lisää viherkattojen käytöstä.

Etsi