Hyppää sisältöön

Kasvualustat kaupunkipuille

Puun hyvinvointi lähtee juurista, joten on tärkeää valita oikea kasvualusta sen mukaan istutetaanko puu katuympäristöön, puistoon, kansipihalle vai hulevesikohteeseen. Tutustu alla puille soveltuviin kasvualustoihin.

kantava kasvualusta katupuille kekkilä viherrakentaminen

Katupuut

 • Katupuut kärsivät usein riittämättömästä juuristotilasta ja liikenteen aiheuttamasta maan tiivistymisestä, mikä estää juuriston hapen saantia sekä veden- ja ravinteidenottoa. Myös erilaiset stressitekijät, kuten ilmansaasteet, paahde, tiesuola ja fyysiset vahingot heikentävät puiden hyvinvointia.
 • Katupuut kuluttavat paljon vettä. Paahteisessa ympäristössä puu haihduttaa paljon vettä ja läpäisettömät pinnat juuristoalueella estävät veden imeytymistä kasvualustaan.
 • Kasvualustalla on tärkeä rooli katupuun hyvinvoinnille. Sen on pystyttävä sekä varastoimaan että kuljettamaan  vettä, ravinteita ja happea.
 • Kantava kasvualusta on paras valinta katupuille, joiden kasvualustan pitää kestää liikenteen aiheuttamaan tärinää tiivistymättä.
Kantava kasvualusta

Hulevesikohteet

 • Puiden haihdutus auttaa vähentämään pois johdettavia hulevesiä rakennetussa ympäristössä. Hulevesiä kannattaakin ohjata ja varastoida puiden käyttöön.
 • Puut vähentävät hulevettä myös pisaroiden jäädessä lehdille ja rungolle ja haihtumalla siitä putoamatta maahan.
 • Läpäisevä kasvualustarakenne on suunniteltu istutusalueille, joilla halutaan hallittua vedenläpäisyä ja hulevesien hyödyntämistä puiden käyttöön. Kasvualustan hyöty perustuu siihen, että vedet saadaan johdettua nopeasti puiden juuriston saataville.
 • Vesi ohjataan läpäisevään kasvualustaan istutusalueen ympäristöstä esimerkiksi kallistuksin tai hulevesikaivoilla. Ilmastuskaivot ja kasvualustan tukirakenteena oleva kivimurska mahdollistavat juuriston hapensaannin.
Läpäisevä kasvualusta
Puiden kasvualusta kansipiha kekkilä viherrakentaminen

Puut kansipihoilla

 • Kattorakenteissa on usein huomioitu salaojakerros ja ylimääräisen veden pois ohjaus. Kasvualustakerroksen tulee olla riittävän paksu puiden kasvuun, mikä tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa.
 • Kattomullat sisältävät yleensä keventävää raaka-ainetta. Lisäkevennystä voidaan tuoda käyttämällä mullan alla esimerkiksi lecasorakerrosta.
 • Kattomullista ilmoitetaan painot vedellä kyllästettynä sekä kenttäkapasiteetissa. Kenttäkapasiteetti tarkoittaa kasvualustan painoa välittömästi sen jälkeen, kun ylimääräinen vesi on painovoiman vaikutuksesta poistunut.
 • Kansipihalla kasvualusta ei ole kontaktissa maaperään, jolloin puulle hyödyllisen lajiston muodostuminen vie aikansa. Kompostimultaa käyttämällä kasvualustaan saadaan hyödyllisiä pieneliöitä.
Kattopuutarhamulta PLUS
Kasvualusta puistopuut istutusmulta kekkilä viherrakentaminen

Puistopuut

 • Riittävän laaja istutuskuoppa edistää juuriston leviämistä. Uusi multa on tukevaa mutta huokoista, jolloin juurten kasvu ja veden sekä hapen saanti helpottuu.
 • Varmista kohottamalla ja tiivistämällä, että istutuskuopan pohja ei pääse painumaan istutuksen jälkeen.
 • Kompostimulta sisältää runsaasti ravinteita, joista suuri osa on hitaasti liukenevassa muodossa. Maaperän mikrobisto vapauttaa näitä ravinteita juuriston saataville.
 • Istutuksen jälkeen puu tarvitsee runsaasti vettä: kasvukaudella vähintään 50 litraa kahdesti viikossa.
Istutusmulta PLUS

Etsi