Taloyhtiön pihatalkoot?

Taloyhtiön pihatalkoiden hyvä ennakkosuunnittelu johtaa onnistuneeseen lopputulokseen pihan viihtyisyydessä. Lue ohjeet.

Keväisin ja syksyisin perinteisesti järjestettävät taloyhtiöiden pihatalkoot tukevat asuinympäristön viihtyvyyttä, asukkaiden yhteisöllisyyttä ja toimivat tukena huoltoyhtiöiden hoitotoimille.

Talkoiden ennakkosuunnittelu johtaa onnistuneeseen lopputulokseen niin pihan pysyvässä siisteydessä kuin ylläpito- kuin muutostöissäkin. Asukkaiden ryhmähengessä toteuttama menestyksellinen talkootyö lisää pitkäkestoisesti ympäristön viihtyvyydestä välittämistä, siisteyttä ja arvostamista.

Piha siistiksi keväällä

Kevättalkoissa herätellään piha valmistautumaan kukoistavaan kesään. Tuttuihin hoitotöihin kannattaa varautua suunnittelulla ja töiden jakamisella talkooväen kesken. Näin saadaan talkooaika tehokkaasti käyttöön ja piha hoidettua kokonaisvaltaisesti. Talkootöiden suunnitelma kannattaa aina esittää taloyhtiön viher- ja ulkohuollosta vastaaville yrityksille, jotta jatkohoitotoimet sujuvat mutkitta.

Suunnitteluapua ja käytännön ohjaustyötä voi tiedustella paikallisilta puutarha-alan yrityksiltä. Puutarhurin palkkaaminen talkoopäiväksi paikan päälle voi tuoda lopputulokseen merkittävän lisän. Mikäli kunnostettavaa ja muutostöitä suunnittelulistalle kertyy paljon, kannattaa arvioida ulkopuolisen toteutusavun tarve talkoiden jälkeen töiden loppuun saattamiseksi. Osa kevääksi suunnitelluista töistä, kuten istutustyöt, on mahdollista toteuttaa syystalkoissa.

Pihatalkoiden tarkoitus on olla hauska, hyödyllinen ja yhteisöllinen tapahtuma, ei uuvuttava työleiri!

Nurmialueiden keväthoitotyöt

Nurmialueet siistitään haravoimalla kuivahtanut nurmi ja roskat pois. Samassa yhteydessä tiivispohjainen, sammaloituva nurmikko voidaan ilmastoida rei’ittämällä nurmen pinta esimerkiksi rautaharavalla tai talikolla ja haravoimalla nurmikon joukkoon Leikkihiekkaa tai Hiekoitus- ja puutarhamursketta. Nurmikko kalkitaan Puutarhakalkilla ja lannoitetaan Nurmikkolannoitteella tai Kevätlannoitteella. Mikäli nurmikossa on talven jäljiltä paikkauksen tarvetta tai kuoppia, lisätään tai  muokataan kohtiin tuoretta Kekkilä Puutarhamultaa tai irtomultana hankittua Kekkilä Istutusmulta PLUS:aa, tiivistetään ja kylvetään uudet nurmensiemenet. Kylvösten kastelusta on hyvä sopia talkooväen kesken.

 • Haravoi nurmialueet
 • Ilmastoi nurmikko
 • Kalkitse ja lannoita
 • Paikkaa talvivauriot

Hiekka- ja kiveysalueiden keväthuolto

Hiekkakäytävät ja turvahiekka- tai Turvakatepohjaiset leikkialueet haravoidaan puhtaiksi. Turvahiekan ja Turvakatteen tasaisuus kannattaa myös tarkistaa; esimerkiksi keinujen ja liukumäkien alta se siirtyy käytössä usein pois, jolloin on tarpeen lapioida hiekka tai kate takaisin paikoilleen. Laatoitus- ja kiveysalueet siistitään harjaamalla. Mikäli talven hoitotyöt tai routa ovat liikutelleet laattoja tai kiveyksiä, ne voidaan korjata asentamalla yksittäiset kivet siististi uudelleen Kivituhkaa apuna käyttäen. Laatoitusten ja kiveysten hiekkasaumaukset voivat ajan myötä kulua vajaiksi, jolloin sammal ja rikkakasvit pääsevät valtaamaan välejä. Laatoitus- ja kiveysalueet siistiytyvät vaivattomasti, kun väleihin harjataan uutta kivituhkaa, kuten  säkeissä myytävää Kekkilän tummanharmaata Kivituhkaa. Jos saumausrako on leveä, uutta ilmettä kiveyksiin saadaan viimeistelemällä välit Koristekivillä.

 • Havaroi turvahiekka- ja Turvakatealueet
 • Tasoita turvahiekka tai Turvakate
 • Suorista laatoitukset
 • Puhdista kiveysten välit

Puiden, pensaiden ja perennojen kevätleikkaukset

Kasvillisuuden kevätleikkaukset antavat tilaa ja voimaa puille, pensaille ja perennoille sopusuhtaiseen ja vahvaan kasvuun. Puuvartisista kasveista voidaan keväällä poistaa aina kuivuneet ja vioittuneet oksat ja versot.

Puiden hoitoleikkaukset

Puiden hoito- tai karsimisleikkauksessa otetaan huomioon lajikohtaiset vaatimukset. Oikean leikkausajankohdan kullekin kasville voi tarkistaa Kekkilän Kasvikirjastosta tai puutarha-alan kirjallisuudesta. Näistä lähteistä löytyy myös apua kasvien tunnistamiseen. Hedelmäpuita, kuten omena-, kirsikka- tai luumupuita ja vaahteransukuita puita ei tule leikata keväällä niiden nestevirtauksen vuoksi, vaan niiden leikkausaika on heinäkuusta eteenpäin. Havukasvien leikkaus on myös pääsääntöisesti suositeltavaa vasta myöhäiskesällä tai talvella.

Pensaat leikataan mieluiten säännöllisesti harventaen, ei alasleikkaamalla

Suurin osa koristepensaista hyötyy säännöllisistä, vuosittaisista harvennusleikkauksista, jolloin pensaasta poistetaan 3-5 vanhinta tai huonossa kulmassa kasvavaa versoa. Versot leikataan tyvestä 5-10 cm korkeudelta. Versojen typistäminen oksien päästä tai keskeltä saa aikaan usein luutamaisen ja epäsiistin näköisen kasvun. Kukkivilla pensailla leikkausajankohta tarkistetaan Kasvikirjastosta tai alan kirjallisuudesta. Esimerkiksi moni kevätkukkiva pensas, kuten norjanangervo, kannattaa leikata vasta kukinnan jälkeen. Jos pensasryhmä on päässyt pahoin ränsistymään, kannattaa alasleikkausmahdollisuus tarkistaa. Suurin osa alasleikkuun kestävistä pensaista kasvaa nopeasti takaisin kokoonsa entistä ehompana. Alppiruusut uusiutuvat ilmastossamme vielä hitaanlaisesti, joten ne leikataan harkiten.

Perennoiden varret taitellaan jo syksyllä kasvien suojaksi

Perennoista eli monivuotisista kukkivista ruohovartisista kasveista leikataan kuihtuneet versot pois. Usein perennat siistitään jo syksyisin, mutta etenkin onttovartiset kasvit talvehtivat paremmin, kun syksyn sadevesi eivät pääse kasvien osien sisään leikkaushaavoista.

Muista nämä

 • Leikkaa kuivat ja vioittuneet oksat pois puista ja pensaista
 • Hoitoleikkaa kevätleikkauksen kestävät puut ja pensaat
 • Siisti perennat

Istutusalueiden keväthuolto

Kun kasvien kevätleikkaus on hoidettu, kunnostetaan istutusalueet. Istutusaluiden rajaus selkeyttää pihaa ja antaa sille huolitellun yleisilmeen. Jos istutusalue rajautuu suoraan nurmikkoon, alueen reunat kantataan tasakärsisellä puutarhalapiolla tai kanttausraudalla. Kaareviin muotoihinkin taipuvan Rajausreunan asentaminen penkkien kehykseksi helpottaa jatkossa hoitotyötä. Rajauksissa käytettävät reunalaudat- ja kivet ovat taloyhtiöiden pihassa usein käytetty ratkaisu ja ne kestävätkin kulkuväylien yhteydessä talviset huoltotyöt kohtuullisen hyvin. Kevätkunnostuksessa rikkoutuneet ja huonokuntoiset reunalaudat vaihdetaan, siirtyneet reunakivet suoristetaan ja halkeilleet kivet uusitaan.

Istutusalueiden pintamulta muokataan ja kitketään puhtaaksi rikkaruohoista.

Maaperä kalkitaan Puutarhakalkilla ja lannoitetaan Kevätlannoitteella. Istutusalueiden pintaan voidaan vielä levittää tuore Puutarhamultakerros, joka siistii alueen ilmeen. Havu-, hortensia- ja alppiruusuryhmiä ei kalkita ja lannoitteeksi valitaan  näille kasveille sopiva Havu- ja rodolannoite. Happaman maan kasveille on myös oma multansa, Erikoismulta havuille ja rodoille.

Kestävä vaihtoehto penkkien siisteydelle on erilaisten katteiden käyttö. Kuorikate ja eriväriset Koristekatteet pitävät rikkakasvit kurissa ja suojaavat multapintaa runsaiden sateiden aikaan, mutta myös pidättävät kosteutta kasvien juurilla kuivina kausina.

Kukkasipulit alkavat nousta maasta toukokuusta eteenpäin. Kukkasipulien istutusalueet voi lannoittaa Kukkasipuliravinteella, jonka sisältämä typpi parantaa kasvuston väriä ja vahvistaa kasvua.

Kevät on hyvää aikaa jakaa liian suuriksi kasvaneet perennat. Perennojen väliin on myös syytä lisätä multaa, sillä perennat usein kasvavat juurakostaan kohenevasti. Tähän sopii parhaiten Erikoismulta perennoille ja ruusuille, jossa on kestävä rakenne ja runsasta kukintaa edistävä ravinnepitoisuus.

Yksittäispuiden juuristoalueella kasvava nurmi voidaan siististi korvata katteilla. Puun juurelle rajataan halutun kokoinen alue kanttaamalla tai Rajausreunalla, nurmi poistetaan ja mullan päälle levitetään valittu katemateriaali: Kuorikate, Koristekate tai Koristekivi. Katealue tuo yksittäiskasvit paremmin esille ja suojaa runkoa sekä juuristoa mekaanisilta vaurioilta.

Muista nämä

 • Kunnosta istutusaluieden rajaukset
 • Muokkaa,istutusten pintamulta ja kitke kasvualustan rikkakasvit
 • Kalkitse ja lannoita
 • Jaa liian kookkaat perennat
 • Lisää pintamultaa tai katetta

Istutusalueiden perustaminen

Kun piha-alueille kaivataan lisää kasvillisuutta tai kasvillisuuden uudistamista, aloitetaan suunnittelutyö hyvissä ajoin ennen talkoita. Istutussuunnitelman voi tilata puutarha-aln ammattilaisilta. Omatoimisessa suunnitellussa apuna kannattaa käyttää alan kirjallisuutta ja Kekkilän Kasvikirjastoa, johon on koottu tietoa monivuotisten kasvien kasvupaikkavaatimuksista, kasvukoosta sekä istutus- ja hoito-ohjeet. Uuden istutusryhmän sijoituspaikka tulee miettiä huolella yhteistyössä viherhuollosta vastaavan tahon kanssa, jotta huoltotyöt, kuten nurmenleikkuu ja lumityöt sujuvat jatkossa vaivatta.

Pitkäikäinen ja helppohoitoinen kasviryhmä perustetaan tarpeeksi syvään ja kunnolliseen multatilaan. Perennoille mullan paksuus saa olla 20-50 cm lajista riippuen, puut ja pensaat vaativat 50-80 cm paksun multakerroksen. Jos vanhalle istutusalueelle uusitaan kasvusto, kasvualusta kannattaa joko vaihtaa kokonaan tai ainakin osittain parantaa uudella mullalla. Kun alueen koko on selvillä, mullan tarpeen voi laskea helposti Kekkilän Multalaskurilla. Sekä irto- että säkkimultaa on saatavilla erilaisten kasviryhmien tarpeille räätälöityinä. Vaihtoehtoja voi vertailla Kekkilän multasivuilla tai www.kekkiläviherrakentaminen.fi Neuvoja voi kysyä Kekkilän asiakaspalvelusta

Kun kasvualusta on vaihdettu tai parannettu muokkaamalla vanhan mullan joukkoon tuoretta multaa, Kevätlannoitetta ja Puutarhakalkkia sekä penkin rajaukset ovat kunnossa, asetetaan kasvit istutuspaikoilleen. Istutusetäisyyksiin löytyy ohjeita Kekkilän Kasvikirjastosta. Ruukuissa olevat kasvit istutetaan muutaman sentin ruukun multapintaa syvemmälle ja multa tiivistetään juuripakun ympärille, jotta kasvit pysyvät tukevasti paikoillaan. Puille asennetaan muutamaksi vuodeksi tukipuut, jotta juurtuminen tapahtuu nopeammin ja runko pysyy suorassa. Istutuskastelu saa olla runsas ja jatkokasteluvuoroista on hyvä sopia talkooväen kesken. Hoitoa ja kastelua helpottaa mullan pintaan levitetty Kuorikate tai Koristekatekerros.

Muista nämä

 • Suunnittele
 • Rajaa alue
 • Perusta penkki tuoreella mullalla
 • Istuta
 • Kastele
 • Kata
 • Huolehdi jatkohoidosta

Muistilista

Kevättalkoiden tarvikkeista tilaajalle, yhteistyössä huoltoyhtiön kanssa

Yleiset kunnostustyöt

– siirtolava

 • kottikärryjä
 • jätesäkkejä
 • puutarhahanskoja
 • lehti- ja rautaharavia
 • katuharjoja
 • talikoita
 • roskapihtejä
 • pisto- puutarha-, kuuppa- ja kanttaus- ja istutuslapioita tarpeen mukaan
 • rikkakasviharoja
 • oksasaha, oksaleikkureita
 • kastelutarvikkeet
 • työintoa ja hyvää mieltä tuovaa tarjoilua

Istutusten rajaaminen

 • rajaustarvikkeita: Rajausreunaa, reunalautaa tai -kiviä ennalta lasketun mukaisesti
 • vasara, ruuvinväännin
 • kivimoska, leka
 • pistosaha

Kalkitus, lannoitus ja mullan lisääminen, nurmikon hoito, kiveysten hoito sekä istutusalueiden perustaminen

 • Multaa: irto- tai säkkimultaa ennalta lasketun tarpeen mukaisesti, Puutarhamulta tai käyttökohteen mukainen Erikoismulta
 • Puutarhakalkkia ennalta lasketun tarpeen mukaisesti
 • Kevätlannoitetta, Havu- ja rodolannoitetta, Kukkasipuliravinnetta ennalta lasketun tarpeen mukaisesti
 • Kuorikatetta, Koristekatetta, Koristekiviä irto- tai säkkituotteena valitun materiaalin ja ennalta lasketun tarpeen mukaisesti
 • Puutarha- ja hiekoitusmursketta tai Leikkihiekkaa nurmikon ilmastointiin
 • Kivituhkaa, Tummanharmaa
 • istutussuunnitelman mukaiset kasvit
 • nurmikon siemeniä
 • tukemismateriaalit puille

 

Syystalkoissa valmistellaan piha talven tuloon

Syksyisin talkooajankohtaa ohjaa usein lämpötila ja lehtien putoaminen. Usein suurin urakka on juuri lehtien haravoimisessa. Talkoot voidaan järjestää aiemminkin, jolloin tehtävälista on monipuolisempi: hoidetaan syyslannoitukset, viimeiset leikkaukset ja istutustyöt.

Syysharavointi

Talkooväki ahkeroi monessa taloyhtiössä huoltoyhtiön apuna suuren työn pudonneiden lehtien poistossa. Etenkin suurilehtisten puiden, kuten vaahteroiden, sekä vahapintaisten, kovalehtisten kasvien, esimerkiksi tammien, ja kookkaiden puiden runsas lehtimäärä onkin hyvä siivota pois, sillä ne eivät ehdi maatua talven aikana. Nurmialueilla pieni määrä lehtiä häviää silpuksi viimeisellä ruohonleikkuukerralla, mutta hiekka- ja kiveysalueilla saa olla huolellisempi. Kun lehdet maatuvat hiekkakäytäville, syntyvä orgaaninen aines luo kasvupohjaa rikkakasveille. Pienemmät ja nopeasti maatuvat lehdet voi levittää esimerkiksi rajaistutusten tai massaistutusten juurelle, jossa ne maatuessaan toimivat maanparantajina. Kulkuväylät ja sisäänkäyntien edustat kannattaa puhdistaa lehdistä hyvin, jotta ne eivät kulkeudu sisätiloihin. Huoltoyhtiön kanssa sovitaan, kerätäänkö pois vietävät lehdet siirtolavalle vai kasoihin, joista huoltoyhtiö käy nostamassa ne kootusti.

 • Haravoi käyttökohteen mukaan
 • Sovi lehtien poiskuljetus

Syyslannoitus ja kasvien suojaaminen

Kasvit tarvitsevat tukea talvehtimiseen, jotta kasvuunlähtö taas keväällä olisi vahvaa ja nopeaa. Elo-syyskuussa kasveille annetaan typetön syyslannoitus, joka valmistelee kasvit talven lepoon. Rakeinen Syylannoite ja kasteluveteen sekoitettava Syysravinne sopii kaikille ulkokasveille: puille, pensaille, perennoille sekä happaman maan kasveille, kuten havuille, alppiruusuille ja hortensioille. Puutarhakalkkia voidaan levittää lisäannos syksyisin nurmikolle ja istutusryhmiin, joissa ei kasva happaman maan kasveja.

Talvenarat kasvit, kuten kärhöt, köynnös- ja jaloruusut, suojataan pakkasöiden lähestyessä. Kasvien tyvelle levitetään kerros Talvisuoja-turvetta ja havuja.

Nuoret puut, erityisesti hedelmäpuut, suojataan runkosuojilla ja verkoilla, ettei jyrsijät ja jänikset pääse vaurioittamaan niitä talvella.

Uudet istutusalueet ja arat kasvit, jotka kärsivät lumikuormasta, on hyvä merkitä jo talkoissa aurauskepein, jolloin ulkohuoltohenkilökunta pystyy helpommin suorittamaan lumen siirrot.

 • Syyslannoita, kalkitse
 • Suojaa arat kasvit
 • Merkitse istutukset lumen auraajille

Leikkaukset

Syysleikkauksissa poistetaan kesän aikana mahdollisesti vaurioituneet oksat ja versot. Sitkeät ja talvenkestävät pensasryhmät, kuten kurttulehtiruusut, voidaan leikata syksylläkin alas. Leikkausajankohdat voi tarkistaa Kekkilän Kasvikirjastosta tai puutarhakirjoista ja leikkausoppaista. Kookkaiden oksien poistoa vältetään elokuun jälkeen, jotta puiden haavat ehtivät arpeutua kunnolla eivätkä olisi alttiita syyskosteudelle ja sen myötä sienitaudeille.

Perennoista voi poistaa lakastuneita lehtiä ja versoja, mutta etenkin onttovartiset lajit on parempi siistiä vasta keväällä.

 • Leikkaa kasveja lajikohtaisten suositusten mukaisesti

Istutusalueen perustaminen syksyllä

Syksy on hyvä aika kasvien istuttamiselle. Kun kasvit istutetaan hyvissä ajoin ennen yöpakkasia, ne ehtivät juurtua multatilaan. Kastelusta selviää huomattavasti vähemmällä vaivalla kuin kesä- ja lomakautena syyssateiden ja viileämpien ilmojen vuoksi. Syksyllä istutettu ryhmä lähtee keväällä nopeasti kasvuun, kun juurtumiseen ei kulu koko energia.

Syksyinen istutustyö noudattaa muutoin keväällä perustettavan alueen työjärjestystä ja tarvikelistaa. Mullan menekki on helppo laskea Multalaskurilla ja apua oikean mullan valintaan saa verkkosivuilta ja https://www.kekkilaviherrakentaminen.fi/tuotteet/ tai asiakaspalvelustamme. Kuori- tai Koristekatteita voi syksyisin levittää ohuemman kerroksen maaperän suojaksi. Kevättalkoissa katekerrosta vahvistetaan tuoreella katepinnalla 5-10 senttimetrin suosituspaksuuteen.

 • Suunnittele
 • Rajaa alue
 • Perusta penkki tuoreella mullalla
 • Istuta
 • Kastele
 • Kata
 • Huolehdi jatkohoidosta

Sipulikukkien istutus

Kukkasipulit istutetaan syksyisin ja se onkin talkoisiin mukavaa, kevyttä puuhaa, joka palkitsee asukkaat keväällä ensimmäisenä värikkäällä kukkaloistolla. Kukkasipulit istutetaan lajista riippuen 5-20 cm syvyyteen. Oikea istutussyvyys- ja etäisyys löytyy yleensä kukkasipulipakkauksesta,  ne voi tarkistaa myös Kasvikirjastosta. Kukkasipulit pitävät läpäisevästä pohjamaasta, joten maata voi parantaa sekoittamalla kuoppaan Puutarha- ja hiekoitusmursketta tai soraa. Istutuspaikan multaa parannetaan Puutarhamullalla. Kun sipulit on painettu maahan, voidaan ne vielä lannoittaa Kukkasipuliravinteella, joka antaa sipulikukille kunnon kasvupotkun keväälle.

 • Paranna kasvualustan läpäisevyyttä
 • Istuta
 • Lannoita

Muistilista syystalkoiden tarvikkeista tilaajalle, yhteistyössä huoltoyhtiön kanssa:

Yleiset kunnostustyöt:

 • siirtolava
 • kottikärryjä
 • jätesäkkejä
 • puutarhahanskoja
 • lehti- ja rautaharavia
 • katuharjoja
 • talikoita
 • roskapihtejä
 • pisto- puutarha-, kuuppa- ja kanttaus- ja istutuslapioita tarpeen mukaan
 • oksasaha, oksaleikkureita
 • kastelutarvikkeet
 • työintoa ja hyvää mieltä tuovaa tarjoilua

Kasvien suojaus:

 • runkosuojia, suojaverkkoa (minkkiverkko, kanaverkko, tms.), aurauskeppejä
 • Talvisuojaa

Istutustyöt ja lannoitus:

 • multaa: irto- tai säkkimultaa ennalta lasketun tarpeen mukaisesti, Puutarhamulta tai käyttökohteen mukainen Erikoismulta
 • istutussuunnitelman mukaiset kasvit
 • kukkasipuleita
 • Puutarhakalkkia ennalta lasketun tarpeen mukaisesti
 • Syyslannoitetta tai -ravinnetta ennalta lasketun tarpeen mukaisesti
 • Kuorikatetta, Koristekatetta, Koristekiviä irto- tai säkkituotteena valitun materiaalin ja ennalta lasketun tarpeen mukaisesti
 • tukemismateriaalit puille