Hyppää sisältöön

Ajankohtaiset teemat

Viherrakentamisen ajankohtaiset teemat ja trendit löydät täältä.

Monimuotoisuutta kaupunkiniityillä

Tarvitsemme lisää niittyjä ja niiden perustamisessa suunnitelmallisuutta sekä laadukkaita kasvualustoja. Niittyjä voidaan perustaa erityyppisille kasvupaikoille, myös kosteisiin ja jopa tulviviin ympäristöihin. Tärkein uusniityn kehityksen suuntaan vaikuttava tekijä on kasvualustan laatu. Niityn perustamistyön helpottamiseksi Kekkilä on kehittänyt niittykasvualustat kuivalle niitylle, tuoreelle niitylle ja kostealle niitylle.

Kasvualustat niittyjen perustamiseen

Hulevedet hallintaan oikeilla kasvualustoilla

Ilmastonmuutoksen myötä kasvavat sademäärät aiheuttavat haasteita erityisesti rakennetuille alueille, joissa sade- ja sulamisvedet eivät pääse imeytymään. Viherrakentamisen kasvualustoilla voidaan kuitenkin edistää hulevesien imeytymistä ja ennalta ehkäistä viemärien kuormitusta. Valitsemalla oikeanlaisen kasvualustan kohteeseen, vedet saadaan johdettua luonnollisesti maaperään.

Katso videot hulevesi-aiheista!

Nosta puutarhat katoille

Kasvikatot ovat nosteessa. Ne hyödyntävät kattopinta-alaa tehokkaasti tuoden kasvillisuutta kaupunkiin. Kattopuutarhojen avulla esimerkiksi asukkaat pääsevät nauttimaan vehreydestä kattojen suojissa, vaikka piha-alueet pienenevät. Viherkatot ovat lisäksi yksi keino luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Esimerkiksi rakennuksen katolle asennettu maksaruohokatto houkuttelee pörriäisiä luokseen myös kaupunki oloissa.

Lue lisää

Ekologinen vaihtoehto putoamisalustaksi

Liikunta ja leikkipaikoilla turvallisuus on ehdoton edellytys. Luonnollisia, ekologisia putoamisalustoja on mahdollista suosia huomattavasti nykyistä enemmän. Kekkilän turvakate on pitkäikäinen ja kierrätettävä materiaali. Se valmistetaan kotimaisesta kuorettomasta runkopuusta. Kate on erinomainen vaihtoehto tutulle turvahiekalle, sillä testeissä se on osoittautunut selvästi hiekkaa joustavammaksi sekä turvallisemmaksi alustaksi.

Turvallisesti leikkeihin

Maailmaa tutkiville lapsille tapahtuu leikin tiimellyksessä paljon arviointivirheitä. Tämä asettaa korkeat vaatimukset leikkipaikkojen turvallisuudelle. Leikki- ja liikuntaympäristöä suunnitellessa on tärkeintä luoda toimiva ja ennen kaikkea turvallinen kokonaisuus

Lue lisää

Etsi