Hyppää sisältöön

Ajankohtaiset teemat

Viherrakentamisen ajankohtaiset teemat ja trendit löydät täältä. Tärkeitä aiheita tällä hetkellä on kiinnittää huomiota viheralueiden luonnonmukaisuuteen ja tuoda luonto osaksi rakentamista. Lisäksi hulevesien lisääntyminen aiheuttaa toimia viherrakentamisen alalla.

Hulevedet hallintaan oikeilla kasvualustoilla

Ilmastonmuutoksen myötä kasvavat sademäärät aiheuttavat haasteita erityisesti rakennetuille alueille, joissa sade- ja sulamisvedet eivät pääse imeytymään. Viherrakentamisen kasvualustoilla voidaan kuitenkin edistää hulevesien imeytymistä ja ennalta ehkäistä viemärien kuormitusta. Valitsemalla oikeanlaisen kasvualustan kohteeseen, vedet saadaan johdettua luonnollisesti maaperään.

Katso videot hulevesi-aiheista!

Monimuotoisuutta kaupunkiniityillä

Viherrakentamisella voidaan tehdä paljon edistääksemme luonnon monimuotoisuutta. Lappeenrannassa rakennettiin kaupunkiniittyjä, jotka houkuttelevat pörriäisiä kaupunkiin. Hoitomaton viheralue vapauttaa myös viherammattilaisten resursseja tuo kaupunkilaisille monipuolisempia elinympäristöjä.

Nosta puutarhat katoille

Viherkatot ovat nosteessa. Ne hyödyntävät kattopinta-alaa tehokkaasti tuoden kasvillisuutta kaupunkiin. Kattopuutarhojen avulla esimerkiksi asukkaat pääsevät nauttimaan vehreydestä kattojen suojissa, vaikka piha-alueet pienenevät. Viherkatot ovat lisäksi yksi keino luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Esimerkiksi rakennuksen katolle asennettu maksaruohokatto houkuttelee pörriäisiä luokseen myös kaupunki oloissa.

Ekologinen vaihtoehto putoamisalustaksi

Liikunta ja leikkipaikoilla turvallisuus on ehdoton edellytys. Luonnollisia, ekologisia putoamisalustoja on mahdollista suosia huomattavasti nykyistä enemmän. Kekkilän turvakate on pitkäikäinen ja kierrätettävä materiaali. Se valmistetaan kotimaisesta kuorettomasta runkopuusta. Kate on erinomainen vaihtoehto tutulle turvahiekalle, sillä testeissä se on osoittautunut selvästi hiekkaa joustavammaksi sekä turvallisemmaksi alustaksi.

Turvallisesti leikkeihin

Maailmaa tutkiville lapsille tapahtuu leikin tiimellyksessä paljon arviointivirheitä. Tämä asettaa korkeat vaatimukset leikkipaikkojen turvallisuudelle. Leikki- ja liikuntaympäristöä suunnitellessa on tärkeintä luoda toimiva ja ennen kaikkea turvallinen kokonaisuus

Lue lisää

Etsi