Hyppää sisältöön

Kestävä ympäristörakentaminen ja kiertotalous

Kestävä ympäristörakentaminen eli KESY on parhaimmillaan resurssiviisasta luonnonvarojen käyttöä, mikä säästää myös rahaa. Kekkilä tarjoaa kierrätysmateriaaleista valmistettuja kasvualustoja sekä asiantuntemusta ja konsultaatiota erilaisiin kohteisiin. Laaja multa-asemaverkostomme mahdollistaa kasvualustojen valmistamisen lähellä rakennuskohdetta.

Kierrätyskasvualustat

Hyödynnämme kasvualustoissamme kierrätysraaka-aineita, kuten erilaisia komposteja ja kierrätyshiekkoja. 99 % tuottamistamme kasvualustoista on lannoitettu kotimaisilla kierrätysravinteilla. Vuonna 2022 kierrätysraaka-aineiden keskimääräinen osuus kasvualustoissamme oli 47 %. Tunnistat kierrätyslannoitteita sisältävät tuotteemme PLUS-liitteestä.

Paikalla tehtävät kasvualustat

Viherrakennuskohteeseen ei aina tarvita isoja määriä uusia materiaaleja vaan myös kohteen olemassaolevia kasvualustoja voidaan kierrättää. Tarjoamme laboratorioanalyysiin pohjautuvan ja asiantuntijamme suunnitteleman reseptin paikalla tehtäviin kasvalustoihin.

Erikoiskasvualustat ja LCA-laskenta

Valmistamme erikoiskoiskasvualustoja esimerkiksi päästöttömän rakentamisen kohteisiin ja osana reseptisuunnittelua käytämme LCA-laskentaa.

Ravinteet kiertoon kompostointilaitoksilla

Tuomme arvokkaat ravinteet kiertoon neljällä kompostointilaitoksellamme, joilla valmistamme laadukasta kompostia kasvualustoihin muun muassa teollisuuden sivuvirroista. Monipuoliset ja laadukkaat kierrätysravinteet, kuten kompostit, mahdollistavat että viheralueiden kasvualustoja voidaan valmistaa resurssiviisaasti. Samalla viherrakentaminen nivoutuu entistäkin tiiviimmäksi osaksi ravinteiden ja raaka-aineiden kiertoa, ja voimme rakentaa kestävämpää kaupunkiympäristöä

Paikallisesti tuotetut kasvualustat

Valmistamme kasvualustoja 14 multa-asemalla, jotka sijaitsevat suurimpien kaupunkien läheisyydessä. Hyödynnämme tuotannossa mahdollisimman paikallisia raaka-aineita. Näin pystymme minimoimaan logistiikasta aiheutuvia päästöjä ja kustannuksia.

Kekkilän multa-asemat

Mikä on KESY?

Etsi